Disclaimer

Parfumcenter
ParfumCenter.nl is een handelsnaam. ParfumCenter.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  01140173     

Inhoud
ParfumCenter.nl doet haar uiterste best om alle informatie volledig en up to date te houden. De informatie die door ParfumCenter.nl wordt verstrekt op deze webshop mag als betrouwbaar worden geacht. Echter aan de verstrekte informatie op deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend. Parfumcenter.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de site.
De inhoud van deze webshop kan zonder aankondiging gewijzigd worden. ParfumCenter.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt doorverwezen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Het is niet toegestaan om informatie van onze site te verveelvoudigen, overdragen, bewerken of verspreiden zonder toestemming van ParfumCenter.nl. Ten aanzien van deze webshop bestaan geen overnemingsvrijheid. De teksten van ParfumCenter.nl zijn auteursrechterlijk beschermd volgens artikel 15 Auterswet van het Nederlands recht.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijke toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Contact ParfumCenter.nl
ParfumCenter.nl BV
Irislaan 64
9713 RM Groningen